Výklad z karet - čakry

čakry

Věštba z karet - čakry

Čakry jsou energetická centra, která slouží jak příjmu, tak výdeji energie. Jejich úkolem je převádět energii z Vesmíru, ze Země a z našeho prostředí (ze stravy, ze vztahů s ostatními lidmi) do formy použitelné pro lidské tělo. Podle Junga je duše soubor komplexů, kde každý má elektrický náboj a snové pole je množinou psycho-energetických vírů, které osobnost udržuje po hromadě. Ve fyziologii snového těla je energetická komunikace mezi čakrami řízena taktickými proudy, kdy tyto proudy přirozeně podléhají astrologickým vlivům. Silové pole, v němž žijeme, se nazývá Tao, vyznačuje se periodičností a v daném okamžiku jsou jeho projevem naše fyzické stavy a fantazie. A teorie čaker ukazuje úzkou spojitost těchto stavů sprostředím.

Když tedy psycho-energetická centra čakry otevřou, jak je tomu např. při meditaci, člověk si uvědomí nový smyslový zážitek, a to existenci Vnitřního zraku. Čakry jsou orgány astrálního těla člověka, jejichž dráhy vlastně rozvádějí vesmírnou energii do všech míst a orgánů v lidském těle, s nímž samozřejmě souvisejí. Jsou konkrétním projevem víceúrovňovosti lidské osobnosti. Tři typy energií - hmota, duše a duch - se projevují v sedmi rovinách existující společnosti. V každé z těchto rovin má člověk zářivé tělo duše, které je kmitočtem své vibrace shodné s kmitočty dané roviny. Každé z těchto těl má střed, jemuž se říká „Lotos“ nebo-li „Čakra“.

Harmonickou a plnohodnotnou bytostí se člověk stává až tehdy, když rozvine činnost všech těchto sedmi center energie ve všech úrovních bytí, čaker.

1/ první Čakra - je umístěna v dolní části páteře a charakterizuje celkovou vitalitu člověka. Je v ní totiž zakotvena takzvaná „hadí “ síla, která spojuje člověka s bioenergiemi, jež symbolizují dar živočišného života. Jejím karmickým dopadem je podlomená životaschopnost.

2/ druhá Čakra - je umístěna v bederní páteři. Spojuje se se sexualitou a je v ní zakotven mechanizmus spojení a vyrovnávání pohlavní polarity. Jde o rovinu průmětů chybných přístupů a skutků k sexualitě a také k výchově dětí.

3/ třetí Čakra - je biologickou individualitou v oblasti sleziny a zakotvuje soucit se vším živým, jejím biopolem je oblast tělesného mechanizmu (BIOPLAZMY), jež je narušována následkem špatných postojů a chování člověka ke všem živočichům a rostlinám. Člověk zde bude citlivý – oproti atmosf. jevům a to geopatogenním zónám, bouřím i ostatním škodlivinám ve svém prostředí. Příklad: Osoba žijící v souladu s přírodou se zde bude automaticky nabíjet bioplazmou stromů a rostlin, opačný lidský typ bez vztahu k přírodě se při vstupu do lesa začne cítit ohrožen a unaven ve spojení s přírodou.

4/ čtvrtá Čakra - její oblast se nachází v srdíčku (láska). Zde si člověk vytváří karmu negativními emocemi, nepřítomností projevům lásky a nenávisti. Tu se v takovém případě jeho biopole obalí nánosem šedé vibrační energie, která se hromadí přes míru únosnosti a následně dochází k nfarktu myokardu. Aby tato čakra mohla dobře fungovat, musí se člověk nechat prostoupit optimismem a pozitivním myšlením a především zázrakem zvaným „láska“.

5/ pátá Čakra - je v oblasti krku a souvisí tak s komunikací a vyjádřením člověka, tedy komunikace. Zde si člověk vytváří karmu tak, že si jednak neuvědomuje svou duchovnost. Žije tedy buď jen biologickými potřebami a pudy a tu je karmickým následkem člověk co by nikdo, tj. člověk bez osobnosti. Musí si vyřešit vztah k Bohu i k ostatním lidem - může trpět méněcenností. Jde tedy hlavně o náboženskou čakru.

6/ šestá Čakra - je uvnitř hlavy, zahrnuje myšlení, intuici a jasnovidnost. Karmu si zde člověk tvoří chybami v poznávání stvoření a Boha. Patří sem omyly vědecké, náboženské a intuitivní. Do působení této čakry se dostane jen velmi málo lidí, kteří musejí jít a také jdou v životě po neprozkoumaných cestách. Vše, co správně vytvoří, je jimi vytvořeno pro Boha, co vytvoří naopak, to je jejich chybou. Jsou tedy povinni převzít karmu s cílem poučení sebe samých.

7/ sedmá Čakra - je umístěna na temeni hlavy, vydává údajně nejvíce energie, symbolizuje věčnost a náboženské cítění. Chyby zde učiněné proto musejí  velmi pravděpodobně sloužit Satanu - ďáblovi, tedy Luciferovi, neboť  jde o jemu vědomě prokazatelné služby.

Existuje i osmá Čakra - málo sice známá, avšak velmi důležitá a má hodně významů. Je to vlastně napojení na absolutní dokonalost. Je v ní vidět hlavně pokora osoby. Osmá čakra je vnímatelná nad hlavou v podobě plochého talíře se zlatým křížem uvnitř a do člověka tudy vstupuje sloup duchovní energie. Tato čakra se nachází nad hlavou člověka, čím výš, tím výše je čakra na své duchovní cestě, a tedy tím na cestě k dokonalosti. Jde tedy o napojení na Božskou vůli, která je taktéž absolutní inteligencí.

Pro další informace jsem tu pro Vás, Rachel.

Kartářky pro okamžitý výklad karet

kartářka Rachel

ANEMARI Rachel

online

Tel: 906 50 10 10 LINKA 1

Již více jak 15 let se zabývám výkladem karet, u kterého využívám především Andělské, Cikánské, Tarotové (Tarot) a hlavně Mariášové karty. Dále ovládám chiromantii (čtení z ruky), andělské a partnerské poradenství, léčitelství. Proč mi zavolat ohledně výkladu karet? Pomohu vám jak se ztotožnit s životním cílem. Poradím jak nejlépe zrušit své duševní svazky s kritikou, sebezatracováním, strachem, zlobou a starostmi. Poradím jak se oddat svému ideálu a jak funguje zákon blahobytu a úspěchu pro každého na této planetě. Patřím mezi ty nejlepší kartářky, které působí nejen v ČR... video a recenze kartářky
vědma Libuška

Libuška

offline

Tel: 906 50 10 10 LINKA 2

Jmenuji se Libuše a mojí doménou je 20letá zkušenost v problematice výklad z karet, u kterého využívám Andělské karty, Kosmický tarot, léčení a Anděly světla, ale používám také Ametystové kyvadlo a Achaneling s anděli, jedná-li se o léčení, tam používám vesmírné energie a společně s andělskými a archandělskými energiemi. Ptáte se, proč mi zavolat? Proč má věštba a ne od jiné kartářky?... pokračovat
věštkyně Mirka

MIRKA

offline

Tel: 906 50 10 10 LINKA 3

Dobrý den. Nevím jak mám vysvětlit to, že jsem kartami doslova okouzlena a jsem tudíž v jejich moci. Karty a výklad karet mi doslova změnily a obrátily život na ruby. Když jsem byla malá holka jedna cikánka mi vyvěštila z výkladu karet, že mam obrovský dar pomáhat lidem a ovlivňovat životy jiných lidi. Při jejím výkladu z karet jsem si myslela svoje, ale nechala jsem jí ať mi vyvěští co mě čeká. Řekla mi spoustu věcí, kterým jsem moc nevěřila a přestala jsem na to myslet. Ale časem jsem zjistila, že měla v mnoha věcech pravdu... pokračovat
kartářka Elína

Elína

online

Tel: 906 50 10 10 LINKA 4

Jsem Elína Tyto Alba, vaše čarodějka. Čarodějnictví je moje víra, filosofie i způsob života. Cesta, jak prospět sobě i ostatním. S tím, co vím o reinkarnaci, věřím, že jsem byla čarodějkou i v mnoha mých dalších životech. Před více jak dvaceti lety, jsem byla obdařena přímým napojením na andělské energie a za pomoci andělských průvodcú nyní praktikuji své rytuály a konzultace... pokračovat
kartarka Jana

JANA JASNOVIDKA

online

Tel: 906 50 10 10 LINKA 5

Zdraví Vás jasnovidka Jana. Díky své babičce mám jasnozřivost a svoji silnou energii. Pracuji s kyvadlem, povím Vám kde máte zdravotní problémy. Dokážu Vám na dálku odblokovat... pokračovat
Sofia

SOFIA

online

Tel: 906 50 10 10 LINKA 6

Věštecké schopnosti jsem zdědila po mé babičce a matce. V podstatě celý náš rod ze strany matky měl a má tyto schopnosti. Má sestra je taktéž velmi úspěšnou a žádanou léčitelkou. Já sama jsem byla Bohem vyvolena k velmi náročné Duchovní Cestě životem, která byla provázena velkými životními zkouškami, plná strastí a velkého utrpení. Toto mi bylo sděleno již v dětství jedním velmi starým knězem na Svaté Hoře v Příbrami. ... pokračovat

kartářka Vendy Edita

VENDY EDITA

kartářka je offline

Tel: 906 50 10 10 LINKA 7

Moji milí klienti. Jsem zde pro Vás a nabízím Vám své schopnosti, které mám. Jsem věštkyně a kartářka Vendy Edita. Vykládám z karet a zaměřuji se na mariášové karty. Jsem připravena pomoci Vám jak nejlépe budu moci. Vaše kartářka Vedny Edita... pokračovat
kartářka Hana Adriel

HANA ADRIEL

online
noční hovory

Tel: 906 50 10 10 LINKA 8

Jsem kartářka Hana. Zabývam se výkladem tarotových karet již více jak třicet let. Ráda používam Andělskou energii, cítím přítomnost Andělů a vidím je. Pomocí Andělů dokážu lidem pomoci v různých životních situacích. Dokážu se vcítit do jejich problému a okamžitě jim poskytnout řešení. Ke své práci používam kyvadlo, které mě ujišťuje, že jednám tak správně... pokračovat