Co je Ho'oponopono?

Věštba z karet - Ho'oponopono

Tajemství jednoduché cesty, jak si usnadnit život pomocí Hó oponopono.

Jde o havajskou techniku, jejíž podstata tkví v osvobození se od minulosti, v nápravě chybných myšlenek a vzorců chování. Je to proces pokání, odpuštění a přeměny, který vede k uvolnění lásky a odstranění škodlivé energie z těla. Terapeuti a jejich klienti se takzvaně čistí - tedy lépe řečeno čistí své podvědomí od bloků, rozpouštějí skryté programy, které jim brání k dosažení jejich cílů a naplnění tužeb.
To vše se děje za pomocí čtyř slovních spojení - omlouvám se, prosím, odpusť mi, děkuji ti, a miluji tě.

Lidé tak přijímají zodpovědnost za svůj život i za životy dalších osob ve svém okolí.
Terapeut musí přijmout myšlenku, že vše na světě je propojené a že tedy to, co spatřuje u klienta, je rovněž v něm. Očistí-li terapeut v sobě program, který s klientem sdílí, uleví se tak oběma stranám.

Rozeberu zde užívání slovního spojení - omlouvám se, prosím, odpusť mi, děkuji ti a miluji tě.

Miluji tě - s těmito slovy vypouštíme do prostoru myšlenkovou energii lásky. Láska je jednou z nejsilnějších a nejmocnějších energií.

Omlouvám se - jde o upřímné vyjádření lítosti, která je omluvou za slabost, naše jednání, jež působí nám či okolí bolest.

Odpusť mi, prosím - tímto výrazem ukazujeme, že jsme si vědomi, že se můžete dopustit chyb a omylů, ale nelitujeme se a snažíme se jít dál a lépe.

Děkuji ti - vyjádření pokory a vděku za vše co nás potkalo. Tedy i za to, co nás možná zranilo, způsobilo nám nepříjemnosti, ale na druhou stranu nám přineslo i cenné zkušenosti.

Technika Hó oponopono vypadá sice jednoduše, ale vyžaduje trpělivost a určitou odevzdanost.
Člověk při ní naléza sám sebe, své skutečné vnitřní já.
Přeji všem, kdo se odhodlá tuto techniku vyzkoušet, hodně trpělivosti. Pro případné poradenství a konzultaci o této metodě můžete volat na naše číslo (zde uvedené) a konzultaci si udělat s kartářkou Rachel.

Pro výklad karet metodou Ho'oponopono volejte 906 50 10 10 linka 1. Děkujeme.

Copyright © 2019 Vyklad z karet. All Rights Reserved. Design & Develop by Petr Tvrdík www.WEB-technik.cz