Výklad z karet - runy

Jsou znaky podle jedné teorie odvozené pravděpodobně z písma etruského a řeckého. Tyto znakové sady se používaly v germánských jazycích, především pak ve Skandinávii a na britských ostrovech, a to v pozdním období rané době dějinné (též označované jako protohistorie) a v raném středověku. První runové nápisy jsou asi z roku 150 n. l. , a runová abeceda byla převážně nahrazena latinou, v souvislosti s přijímáním křesťanství ve střední Evropě roku 750 a ve Skandinávii až roku 1100. Nicméně je používání runové abecedy ke speciálním účelům.

Pro výklad run volejte 906 50 10 10 linka 1.

Příběh run

Za dávných časů putovali vykladači a vykladačky run od města k městu a nahlíželi s pomocí runových kamenů do osudů a údělu jejich obyvatel. Oblékali se do zvířecích kůží a modravých plášťů zasvěcených bohu Odinovi. Odin – pán smrti a znovuzrození – visel devatero dní na stromu světa, jehož jméno je Yggdrasil, a obětoval své oko Mimirovi, strážci studnice moudrosti, aby získal Runy. I dnešní věštci vzývají Odinovo jméno, aby jim byl nápomocen při vrhu i čtení run.

S runami, starobylou germánskou abecedou, se vždy spojovaly magické a věštecké významy.

Slovo runa je odvozeno ze staronordického „run“ což značí Tajemství. Vikingové vyrývali runy na jílce svých mečů a zazdívali je do stěn svých domů, aby tak zapudili zlo. Šamani ve Skandinávii léčili pomocí run nemocné, chránili jimi pohřební mohyly a jejich silou zaklínali.

Runy se tradičně vyrábějí ze dřeva nebo drahých kamenů a používají se k věštění, jedná se o kvalitní alternativu nebo doplnění pro výklad z karet.

Příklad run:

runa 1 Majetek, finanční prosperita, výhra. runa 2 Fyzická síla a osobní možnosti.
runa 3 Konflikty, nespolehlivost, změny. runa 4 Víra a požehnání.
runa 5 Důležitá rozhodnutí. runa 6 Obtíže se zdravím.

V případě zájmu o celý seznam run napište.

Copyright © 2019 Vyklad z karet. All Rights Reserved. Design & Develop by Petr Tvrdík www.WEB-technik.cz