Věštění z mariášových karet pro výklad | Výklad z karet

Výklad z karet - mariášové karty

Mariášové karty zobrazují konkrétní, jasné věci, charakteristiky a události. Kromě těchto se používá i dvouhlavých mariášových karet či karet žolíkových, jejich význam je stejný – počet je 32 (u žolíkových se vybere 32 karet z celkového počtu 68).

Pro výklad mariášových karet volejte 906 50 10 10 linka 1.

Každý člověk si může vyložit karty sám a podle různých příruček se to dá naučit. Účelnější a svým způsobem „objektivnější“ je, nechá-li si karty vyložit druhým člověkem – kartářem či kartářkou. Vyhne-li se riziku osobní dezinterpretace, nesprávného výkladu a zklamání. Ty nejzkušenější kartářky mohu však z určitostí potvrdit, že vše, co karty sami o sobě hlásají, je pouze stručné, temné a proto vždy hodně záleží na vykládajícím co dokáže, co umí ze vzájemného spojení karet vyčíst a sestavit tak přesnou souvislost děje událostí, které byly, jsou a mají ještě přijít.

Co karty znamenají

  1. osoba přivolá událost
  2. jedna událost přivolá další, jinou událost
  3. událost přivolá osobu
  4. osoba přivolá další jinou osobu…

Červené

srdcové eso čili srdcové karty jsou nejpříznivějšími kartami. Většinou vylepšují celkový výklad. Význam těchto karet jsou vztahy, emoce, láska, přátelství, vyřízení záležitosti.

Kulové

kulové eso tyto karty jsou většinou příznivé karty. Význam těchto karet jsou peníze energie, práce, podnikaní, investice, zisk, tvořivost. Pokud se ptáme na lásku a ve výkladu se objeví více kulí – jedná se přátelství, ale láska to není.

Zelené

zelené eso karty jsou změny, cesty, naděje, pochopení, rozum, sport, půda.

Žaludové

žaludové eso karty přinášejí nepohodu, trápení, smutek, těžkou práci, nepoctivost, nemoc, návykové látky, překážky, potíže, nezdary, soudní spory, nepochopení a jsou tedy označovány za nepříznivé karty. Ale je-li ve výkladu žaludová karta mezi příznivými kartami, může znamenat i příznivý děj. Ptáme-li se na lásku, označují žárlivost, problematický vztah.

Copyright © 2019 Vyklad z karet. All Rights Reserved. Design & Develop by Petr Tvrdík www.WEB-technik.cz