Věštírna pro výklad snů | Výklad z karet


Výklad z karet - výklad snů

Jak sny utvářejí náš osud

„Jsme z téže látky, z níž jsou sny“, napsal téměř před čtyřmi sty lety William Shakespeare. Ale z čeho vlastně sny jsou, a jak a proč se vytvářejí? Sny člověka uchvacují už od samého úsvitu dějin. Stejně tak ho láká poznat, co sny znamenají. Na jednom starém egyptském papyru jsou sepsána vysvětlení dobrých a zlých znamení, která se ve snech vyskytují.

Pro výklad snů volejte 906 50 10 10 linka 1.

Podle starých Egypťanů byl například sen o tom, že člověk přišel o zuby, znamením, že se proti němu spikli jeho příbuzní a usilují mu o život. Fakt je ten, že sen o zubech a to hlavně o zkažených zubech či vypadaných zubech nevěští nic dobrého. Výjimkou jsou ovšem zuby nádherné a bílé, to věští i dobrou zprávu. Kolem roku 150 n. l. přichází věštec Artemidorus se svou verzí „SNÁŘE“ - průvodce při výkladu a analýze snů. Artemidorus člení sny do dvou kategorií: na sny, které se zabývají všedním životem a ty, které předvídají budoucnost. Jeho výklady si lidé po tisíc let předávali z pokolení na pokolení.

Výklad snů si znovu vydobyl ztracenou důvěryhodnost v devatenáctém století v souvislosti s teoriemi Sigmunda Freuda. Freud tvrdil, že sny jsou klíčem k našim podvědomým sexuálním touhám, které jsou od dětství potlačovány. Díky psychoanalýze porozumí pacienti významu vlastních snů a rozluští tak tajemství svých emocí.

V několika různých bodech se od Freuda odlišoval vyhlášený švýcarský psychiatr Carl G. Jung. Třebaže i on věřil, že sny jsou-li podrobeny analýze, poskytují ohromné bohatství informací, zpochybňoval Freudův důraz na sexualitu, o niž soudil, že je jen jedním z témat, která z analýzy snů mohou vyvstat.

Krásné snění Vám přeje Anemari Rachel.

Copyright © 2019 Vyklad z karet. All Rights Reserved. Design & Develop by Petr Tvrdík www.WEB-technik.cz